งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์ กรุงเก่าสุโขทัย

ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณจาก 12 ชุมชนเมืองเก่า และสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ชิมอาหารถิ่นจากตลาดโบราณ

 

วันที่ : 12-14 เมษายน

สถานที่ : อุทยานประวัติสาสตร์สุโขทัย

นอกจากนี้ที่สุโขทัยยังจัดอีกหลายงานเลยทีเดียว ดังนี้

 

– งานสงกรานต์มหามงคล น้ำมนต์ทะเลหลวง 9-13 เมษายน ณ เกาะกลางรูปหัวใจ ทะเลหลวง

– งานเทศกาลอาหาร และสงกรานต์สวรรคโลก 11-15 เมษายน อำเภอสวรรคโลก

– งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุโขทัย 12-14 เมษายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

– งานสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย 13-15 เมษายน บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา เมืองสุโขทัย

– งานสงกรานต์ สรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม 13-16 เมษายน ณ วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

– งานแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง 17-19 เมษายน ณ อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย