ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น

กลับมาอีกครั้งกับงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ ถนนข้าวเหนียว ในจ.ขอนแก่น มาในธีม “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” จัดหนัก จัดยาว 1 อาทิตย์เลยทีเดียว นอกจากการเล่นน้ำม่วนๆ แล้ว ยังมีประเพณีดีงามที่สืบทอดต่อกันมา แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ

 

1.บริเวณริมบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ การประกวดลำซิ่งชิงแสน (กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน) สินค้า OTOP การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ-หนังจอยักษ์ฟรี รวมถึงจะมีพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 เมษายน

 

2.บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพระอารามหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น และขบวนแห่ต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่