Hram Sv. Save,30 x 40 cm

Umetnicka slika Hrama Svetog Save