Jutro kod Saborne, 15 x 40 cm

Saborna crkva slika