Novi Sad panorama, 30 x 40 cm

Panorama Novog Sada slika