Beograd nocu, 50 x 70 cm, ulje na kartonu

Umetnicka slika Beograda