Beograd, ulje na kartonu, 35 x 50cm

Beograd na kartonu