Crkva Sv. Marka, 25 x 70 cm, ulje na kartonu

Crkva umetnicka slika