Crkva svetog marka, 50 x 70 cm, ulje na kartonu-prodato

Slika Crkve Svetog Marka