Pogled na Sabornu, 35 x 50 cm, ulje na kartonu

Prodaja slika, ulje i akvareli