Pogled na sabornu, ulje na kartonu, 35 x 50 cm

Pogled na sabornu crkvu, ulje