Ruski car, ulje na kartonu, 25 x 70 cm

Umetnicke slike