Svetla Beograda, ulje na kartonu, 50 x 70 cm

Svetla Beograda umetnik