Venecija, ulje na kartonu, 50 x 70 cm

Venecija na platnu ulje slika